Voi fi plecat din țară pentru o vreme. Pot juca din altă regiune?

Dacă schimbați țările în mod permanent sau temporar, recomandăm tuturor jucătorilor să contacteze serviciul clienți în avans pentru a vă asigura că nu există probleme. 

Consultați lista completă a adreselor de corespondență pentru serviciul clienți:

https://playgg.ro/contact/

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.