Pot folosi un tracker de poker/Hand 2 Note și/sau orice HUD?

Deși PlayGG susține în mod activ o interdicție generală la software-urile terțelor părți, utilizarea acestora pentru o altă sală de poker în timp ce aplicația PlayGG  rulează nu este considerată o încălcare a interdicției HUD și nu va duce la suspendarea contului.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.