Cum știu dacă documentele de verificare pe care le trimit vor fi acceptate?

 Următoarele documente sunt acceptate ca dovadă a identității:

  • Pașaport 
  • Permis de conducere
  • Buletin/Carte de identitate 

Documente acceptate ca dovadă a adresei:

  • O factură de utilități sau o factură de card de credit din ultimele 90 de zile
  • Un extras de cont bancar care conține adresa din ultimele 90 de zile
  • O scrisoare guvernamentală recunoscută, adică asistență socială, taxa auto, Consiliul Județean
  • O scrisoare oficială a avocaților sau contabililor (aceasta trebuie să fie dactilografiată și pe hârtie cu antet)
  • Un document de poliță sau o declarație pentru asigurarea mașinii sau a locuinței
  • Un document de poliță sau o declarație pentru asigurarea de sănătate
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.