Politica de anulare, întrerupere și rambursare a jocului

Politica de rambursare
În cazul în care serverele PlayGG dau eroare sau are loc o pauză de mentenanță neprogramată, PlayGG va face rambursări jucătorilor astfel cum se descrie mai jos. PlayGG, la discreția sa absolută, va decide altfel în cazul oricăror altor evenimente care întrerup jocul, cauzate de Licențiat sau de jucătorii Licențiatului.
Pentru jocurile cash, jucătorii vor fi readuși în poziția inițială pentru toate mâinile în curs. Numărul de jetoane al fiecărui jucător va fi resetat la valoarea de la începutul mâinii. Pentru turnee, există 4 (patru) posibilități, în funcție de stadiul turneului:
  • Dacă turneul nu a început, PlayGG va rambursa toate buy-in-urile și taxele către jucătorii înscriși.
  • Dacă turneul a început și este în perioada de înscriere târzie (respectiv, dacă turneul permite unui Utilizator să se înscrie ca jucător după perioada fixă de înscrieri) sau dacă perioada de înscriere târzie a luat sfârșit, dar turneul nu a ajuns încă în stadiul de locuri plătite, jucătorii rămași vor primi înapoi Taxa. În ceea ce privește fondul de premiere, 50% (cincizeci de procente) se vor împărți în mod egal între jucătorii rămași la momentul anulării, iar restul de 50% (cincizeci de procente) se vor plăti în funcție de numărul de jetoane al fiecăruia dintre jucătorii rămași în turneu la momentul anulării. Dacă turneul are un fond de premii garantat care nu a fost atins sau depășit la momentul anulării, doar valoarea fondului de premii încasată din taxele de înscriere ale jucătorilor va fi distribuită.
  • Dacă turneul a ajuns în stadiul de locuri plătite, jucătorilor rămași li se restituie Taxa. Cu privire la fondul de premii, premiul următor care urmează a fi câștigat va fi împărțit între jucătorii rămași la momentul anulării, în timp ce restul se va plăti în funcție de numărul de jetoane între jucătorii rămași la momentul anulării. Toate tranzacțiile, inclusiv poturile câștigate și pierdute, sunt decontate în contul jucătorilor la sfârșitul fiecărei mâini.
  • Dacă un turneu este în perioada de înregistrare târzie și ajunge în punctul în care următorul jucător eliminat va ifi premiat (va intra în bani), înscrierea târzie poate fi închisă, indiferent de perioada de înregistrare târzie specificată în Lobby-ul turneului. Niciun jucător nu se va mai putea înscrie. În plus, în această situație, fondul de premiere va fi determinat exclusiv de suma colectată din buy-inul jucătorilor, indiferent de premiul garantat afișat inițial. 
Vă rugăm să rețineți că, la calculul sumelor rambursate din turneu, PlayGG va stabili care este momentul la care a început perturbarea și va utiliza stadiul turneului existent imediat înainte de apariția perturbării pentru calculul rambursărilor. Nu toți jucătorii vor percepe perturbarea în același timp.
În ceea ce privește funcția de staking a PlayGG și rambursările, dacă un jucător a vândut un stake și primește o rambursare în numerar egală sau mai mare decât buy-in-ul inițial plus taxa, acei jucători care au cumpărat stake-ul vor primi o parte din suma totală rambursată jucătorului susținut, proporțional cu dimensiunea stake-ului cumpărat.
În acele cazuri în care un jucător a vândut o cotă prin intermediul funcției de staking și primește un tichet de înlocuire sau un loc la un turneu de înlocuire în locul unei rambursări în numerar, jucătorii care au cumpărat stake-ul vor primi înapoi în numerar sumele corespunzătoare stake-ului.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.