Ce documente sunt necesare pentru KYC?

Pentru a avea KYC complet, aceste două documente trebuie trimise pentru verificare la [email protected]

1. Act de identitate valabil - pașaport sau permis de conducere, carte de identitate din țara dumneavoastră.

2. Dovada de adresei - orice document tipărit din ultimele 6 luni în care se afișează domiciliul actual; de obicei, o factură de utilități sau un extras de cont bancar este suficientă.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.