C$ - Cash Game Dollars - Ce sunt C$?

Similar cu T$ (dolari de turneu), jucătorii pot alege ce monedă să folosească mai întâi pentru a cumpăra într-un joc cash. Alegerea este între Sold de numerar sau C$.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.