Nu pot accesa e-mailul pe care l-am folosit pentru înregistrare. Cum îmi pot accesa contul?

Trimiteți email cu cel puțin două documente de verificare către serviciul nostru de asistență pentru clienți. După ce am stabilit că suntem în contact cu proprietarul contului, vă vom ajuta să vă accesați contul și să setați o adresă de e-mail alternativă.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.