Există setări ale aplicației pentru auto-mucking hands?

La sfârșitul fiecărei mâini, jucătorii au opțiunea de a arăta una sau ambele cărți găurite.
Dacă nu se iau măsuri, cărțile vor fi eliminate.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.