GGPoker acceptă virtual machine?

17.1. GGPoker interzice strict utilizarea oricăror mașini virtuale și emulatoare Android împreună cu clientul GGPoker.
17.2. Programele interzise ale mașinilor virtuale includ, dar nu se limitează la, următoarele:
  • Oracle VM VirtualBox
  • VMware
  • Paralele
  • Microsoft Hyper-V
  • Nox
  • Bluestacks
  • MEmu
17.3. Utilizatorii trebuie să ruleze clientul GGPoker într-un sistem de operare care este nativ pentru dispozitivul hardware pe care îl folosește.
17.4. Măsuri întreprinse pentru încălcări minore: AVERTISMENT, INTERDICARE TEMPORARĂ
17.5. Măsuri întreprinse pentru încălcări repetate/mare: INTERDICERE PERMANENTĂ, CONFISCARE
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.