Câștig puncte de fish pentru a cumpăra acțiunea altui jucător? Primesc puncte în funcție de jocul lui/ei?

Punctele de Fish nu sunt alocate pentru activitatea de masă a jucătorilor mizați, deși o parte din acțiunea respectivă este primită la victorie, conform mecanicii de miză.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.