Smart HUD - Înțelegerea Smart HUD pentru Rush & Cash

Toate datele se bazează pe date specifice mesei și sesiunilor de turneu, cu excepția Rush & Cash.

Sesiunea Rush & Cash este combinată la toate mesele.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.