Smart HUD - Înțelegerea Smart HUD pentru AoF

Toate datele se bazează pe date specifice mesei și sesiunilor de turneu, cu excepția Rush & Cash.
Sesiunea Rush & Cash este combinată la toate mesele.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.