Battle Royale - Faza 3 (Masa finală)

  • Masa finală (masă maximă de 5)
    Masa finală se va desfășura până când vom avea un câștigător.
    Fiecare jucător de la masa finală va fi ITM (în bani)
    Caracteristicile mesei finale, inclusiv selecția locului și ceasul de șah, NU se vor aplica.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.