Table Chat - Emoji-urile blochează unele informații - pot fi eliminate?

Vă rugăm să rețineți că toate tipurile de bule de pe o masă pot fi îndepărtate printr-un clic/atingere. (Shoutout / Straddle / Chat / Emoji / Snapcam)

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.