Când sunt așezați, câți jucători pot utiliza Snapcam simultan?

4 jucători își pot folosi Snapcam simultan.
Dacă a ta nu apare imediat, acesta este probabil factorul de prevenire; așteaptă până când cineva îl închide pe al lor și încearcă din nou.
Dacă întâmpinați probleme consistente la utilizarea acestei noi funcții, vă rugăm să ne anunțați prin [email protected].
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.