Când nu se aplică EV Cashout?

EV Cashout nu se va aplica în următoarele circumstanțe:
  • Când există mai multe poturi, EV Cashout va fi oferit combinând toate poturile pe care jucătorul este eligibil să le câștige.
  • Retragerea va fi plătită după terminarea mâinii.
  • Dacă jucătorul nu acceptă EV Cashout în timpul dat, oferta va fi automat refuzată.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.