Lungimea maximă a clipului Snapcam?

Clipurile Snapcam au o lungime de maximum 15 secunde, ceea ce compensează întârzierile încercate prin abuzul Snapcam și asigură că toată lumea are șansa de a le folosi pe ale lor.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.