În ce- jocuri se aplică EV Cashout?

EV Cashout este oferit în următoarele jocuri:

  • Hold'em
  • PLO
  • PLO5
  • Rush & Cash
  • Short Deck

Nu este oferit în niciun alt tip de joc.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.