Câte niveluri de buy-in există pentru Flip & Go?

Flip & Go este disponibil la 4 niveluri de buy-in diferite, începând de la 0,05 USD până la 20 USD

Buy-in + Fee $0.047+$0.003 $0.475 + $0.025 $2.85 + $0.15 $19 + $1
Guaranteed $100-$200 $500-$100 $1,500-$3,000 $5,000-$6,000
Starting chips 1,000 1,000 1,000 1,000
Table Type 8 Player ▶ 9 Players for Final Table 8 Player ▶ 9 Players for Final Table 8 Player ▶ 9 Players for Final Table 8 Player ▶ 9 Players for Final Table
Min/Max Players 9 ~ 5,000 Players 9 ~ 5,000 Players 9 ~ 5,000 Players 9 ~ 5,000 Players

* Garanțiile pot fi modificate, pentru garanții actualizate, vă rugăm să vizitați lobby-ul Flip & Go din aplicație.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.