Am rămas fără timp și nu am apucat să selectez EV Cashout - ce s-a întâmplat?

Din păcate, dacă jucătorii nu acceptă EV Cashout în perioada de timp dată, oferta va fi automat refuzată.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.