Snapcam - Termeni și Condiții

  • Difuzarea de conținut ofensator, cum ar fi conținut sau imagini rasiste sau sexiste, nu este permisă și nici jucătorii nu pot folosi SnapCam pentru a hărțui pe alții. Dacă asistați la un jucător care difuzează un astfel de conținut, vă rugăm să contactați [email protected] pentru a face un raport.
  • Jucătorii care utilizează greșit SnapCam vor pierde accesul la funcție, iar PlayGG poate lua măsuri suplimentare dacă va fi necesar.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.