PokerCraft - Omaha (PLO/PLO5) - Poziție

Pentru a vedea datele de poziție din sesiunile dvs. Omaha:

  • Deschideți PokerCraft pe desktop sau pe mobil
  • Selectați fila PLO
  • Selectați intervalul de date
  • Afișaj
  • Marcați sesiunea/sesiunile
  • Faceți clic pe Poziție

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.