Există o limită a numărului de mâini Short Deck pe care le pot descărca pe PokerCraft?

Da, puteți descărca mai multe sesiuni de istoric de mâini, dar numai 9.999 de mâini pot fi descărcate simultan. 

Dacă doriți să descărcați mai mult de 10.000 de mâini, vă rugăm să împărțiți descărcările în numere separate mai mici.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.