SUPER MILLION$ - Toate evenimentele vor avea sateliți?

Majoritatea evenimentelor vor avea Sateliți/Sateliți Step sau Sateliți Express. Vă rugăm să rețineți că acestea pot să nu apară imediat în client, dar sunt de obicei adăugate pe măsură ce evenimentul țintă se apropie.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.