SUPER MILLION$ - Pot fi câștigate jackpot-urile Bounty în SUPER MILION$?

Nu, toate evenimentele de peste 500 USD Buy in sunt scutite de la Bounty Jackpot și, ca atare, nu aduc contribuții la fondul Jackpot.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.