Modul Streamer - Cum funcționează Hide My Hole Cards în modul Streamer?

Când modul Streamer este activat, două funcții vor intra în vigoare

1. În afișajul tabelului, cărțile de găuri ale streamerului vor fi ascunse
2. Un al doilea cadru va fi creat în afara celui care arată tabelul. Aici vor fi vizibile cărțile găurite ale streamerului.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.