Modul streamer - Există o setare pentru a avea modul streamer „Întotdeauna activat”?

Nu, va trebui să activați modul streamer la începutul fiecărei sesiuni. Cu toate acestea, toate mesele noi pe care le deschideți vor fi automat în „Modul Streamer”, dacă nu îl dezactivați

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.